ארכיון תגיות: ניירות ערך

בשורה למשקיעים וגופים פיננסיים הפעילים בסין- הסרת רגולציה המגבילה פעילות בתחום

ב-10 בנובמבר 2017 הודיעה ממשלת סין כי סין מתעתדת להסיר את המגבלות והחסמים הרגולטוריים בענף הפיננסים ולאפשר לחברות בינלאומיות לפעול ללא הגבלות בתחום.

הרגולטורים הסינים מכינים תקנות וכללים מפורטים, אשר יספקו למשקיעים, לחברות הפיננסיות ולבנקים גישה למגזר השירותים הפיננסיים של סין.

בשל הרגולציה הכבדה על תחום הפיננסים וההשקעות בסין, אין הרבה שחקנים זרים בענף. גודלו של ענף ההשקעות והפיננסים בסין ,הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, הוא עצום ומהווה פיתוי גדול עבור חברות בתחום.

בין היתר דובר על הסרת המגבלות והחסמים הבאים:

 • העלאת האחוזים המותרים להחזקה ע"י משקיע זר ל 51% מ – 49% הקיימים כיום בחברות JV העוסקות בני"ע וקרנות של חוזים עתידיים. (כל ההגבלות יוסרו שלוש שנים לאחר כניסת הכללים החדשים לתוקף)
 • הסרת המגבלות הנוכחיות על החזקת משקיעים הזרים בבנקים מקומיים ובחברות לניהול נכסים פיננסיים. המשקיעים הזרים והמקומיים יקבלו יחס שווה באשר ליכולת להחזיק מניות בבנקים מקומיים סיניים ובחברות לניהול נכסים פיננסיים.
 • העלאת האחוזים המותרים להחזקה ע"י משקיע זר ל 51% מ – 49% הקיימים כיום בחברות JV העוסקות בביטוח חיים.  (כל ההגבלות יוסרו לחלוטין בתוך חמש שנים)

נראה כי המהלך הינו אחד מיני רבים שאנו עדים להם בתקופה האחרונה בפתיחת השוק הסיני בפני חברות זרות מתוך רצון להגדיל את ההשקעות הישירות הזרות בסין ((FDI. לאור הירידה ביתרות המט"ח של סין בשנים האחרונות בין היתר לאור ההאטה בהשקעות זרות בסין, בשנים האחרונות סין מסירה מגבלות וחסמים רבים שעמדו בפני משקיעים זרים בסין.

הרפורמה הינה הזדמנות לחברות ישראליות העוסקות בחוזים עתידיים, בבנקאות ובתחום הביטוח להיכנס לשוק הסיני אשר הפוטנציאל בו עצום בתחומים אלו ללא המגבלות שהיו קיימות עד היום ולאפשר להם הזדמנות שווה בתחומים אלו.

יצוין כי בשלב זה טרם תוקנו התקנות הספציפיות ולוח הזמנים הסופי והמפורט טרם הוגדר.

בנוסף להסרת החסמים נראה כי ישנה כוונה בסין גם לפתוח את שוק ההון. לאחרונה דווח כי סין מתעתדת להמשיך להתקדם ליברליזציה פיננסית ולפתוח את שוק ההון בהמשך למהלכים והרפורמות שסין ביצעה בשנים האחרונות לרבות חיבור בין הבורסות בסין לבורסה בהונג-קונג ושינוי מנגנון הפסקות המסחר שהיה נהוג בסין.

הסוד של סין: הזדמנות לחברות ישראליות לגיוס כספים בסין

(The National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) – New Third Board (NTB

NEEQ הינו זירת מסחר שהושקה בכל רחבי סין בסוף שנת 2012 והיום כבר כוללת למעלה מ-3,000 חברות רשומות (רובן בשנז'ן ובשנחאי), אשר גייסו למעלה מ-18 מיליארד יואן בשנת 2015. ה-NEEQ משתמש בפלטפורמת מסחר הדומה לזו של OTC (over the counter) Bulletin Board או -Pink Sheets Trading System בארה"ב.

זירת המסחר הוקמה כאלטרנטיבה לבורסות העיקריות בסין וכמענה לחברות קטנות ובינוניות שרצו לגייס כספים בסין אבל לא יכלו לעמוד בדרישות המחמירות של הרישום בבורסות העיקריות בסין, וגם לא בקבלת הלוואות ואשראי מהבנקים ומהמוסדות הפיננסיים בסין. החברות הללו זוכות בהקלות ברישום לעומת רישום לבורסות העיקריות בסין. כך למשל, אין דרישות פיננסיות מינימליות כגון: רווח נקי, הכנסות או שווי נכסים, וכן פרוצדורת הרישום הינה קצרה יחסית. הפעילות ב-NEEQ אינה מלווה ברגולציה רבה למרות הגידול המהיר של השוק, נושא המהווה אתגרים רבים למשקיעים הסוחרים בניירות הערך ב-NEEQ.

stock

החברות הרשומות למסחר ב-NEEQ מסמלות את הכיוון החדש והשינוי בכלכלה הסינית, כאשר ה-NEEQ מכוון בעיקר לחברות סטארט אפ, טכנולוגיה, חדשנות ומסחר (אבל אינו מוגבל לחברות בתחומים אלו). זאת בניגוד לבורסות העיקריות בסין, שם רשומות למסחר בעיקר חברות גדולות ממשלתיות, ארגונים פיננסיים וחברות נדל"ן.
יתרון נוסף לרישום למסחר ב-NEEQ הינו כי חברות רשומות יכולות לעבור לבורסות העיקריות בסין בפרוצדורת רישום מהירה יותר. עבור חברות רבות בסין הזדמנויות המימון אינן מגיעות רק מרישום ב-NEEQ אלא גם מערוצי מימון אחרים שהופכים להיות נגישים עבורם לאחר ההכרה ברישום ב-NEEQ.
לאחרונה הוחלט כי משקיעים מוסדיים זרים מוסמכים מסוג QFII ו-RQFII יוכלו להשקיע ב-NEEQ, וכן הוחלט להוריד את דרישות הסף בהשקעות של יחידים. מהלכים אלו צפויים להגדיל את הנזילות ב-NEEQ. יחד עם זאת, לאור העניין הגובר ב-NEEQ והעובדה שנרשמו יותר ויותר קרנות למסחר בו, הוציא הממשל הסיני הודעה בתחילת השנה כי בשל דאגה ל"התחממות יתר" הוא לא יאפשר לקרנות פרטיות להירשם ב-NEEQ.

הבשורה החשובה לחברות בינלאומיות וחברות ישראליות היא כי חברות סיניות בבעלות זרה יכולות להירשם למסחר ב-NEEQ, הואיל ואין הגבלה על מקור בעלי המניות.

הדרישות העיקריות לרישום ב-NEEQ הינן כדלקמן:

 1. חברה המוקמת בסין כחוק לפחות כשנתיים.
 2. אם החברה רשומה כחברה בע"מ יש להפוך את החברה ל"חברת מניות משותפת".
 3. תחום עסקים מוגדר ויכולת להמשיך בתחום העסקים.
 4. פעילות ע"פ הממשל התאגידי בסין.
 5. המלצה על החברה מטעם חברות ניירות ערך מובילות בסין ופיקוח מצידן.

בחודשים האחרונים, בשל תנאי הסף הנמוכים והן בשל הקפאת ההנפקות בבורסות העיקריות בסין,  יותר ויותר חברות סיניות נמצאות בהליכי רישום ל-NEEQ וביניהן גם חברות בינלאומיות הרואות בזירת המסחר הזדמנות לגיוס כספים בסין. ה-NEEQ ממלא תפקיד חשוב בכלכלה החדשה של סין ויוצר הזדמנויות מימון לחברות סטראט אפ, היי-טק וחדשנות.

מימון המונים בסין

בפעם הראשונה סוגיית פלטפורמות מימון המונים הגיעה לכותלי בית המשפט בסין. אולם, בהיעדר רגולציה ברורה בנושא, בית המשפט בחר להימנע משאלת חוקיותן של עסקאות מימון המונים מסוג זה, והתייחס לחוזה שנחתם בין הצדדים כהסכם תיווך בעל תוקף משפטי.

העובדה שבשנים האחרונות פועלות מספר פלטפורמות מימון המונים גדולות בסין ללא חקיקה רלוונטית, טרם הביאה את המחוקק לומר את דברו ולהסדיר את התחום. על כן, נראה כי עדיין מדובר בתחום אפור בעל פוטנציאל לשינויים. חברות זרות המעוניינות להיכנס לתחום מימון המונים בסין צריכות להכיר בעובדה זו ולבחון היטב את החוק הקיים, הסיכונים המשפטיים והמסגרת בה יוכלו לפעול.

Crowdfunding China

אתרי מימון המונים מובילים בסין

פרטי המקרה:
בספטמבר האחרון דן בית משפט מחוזי בסין בתוקפו של חוזה מימון המונים שנחתם עבור מימון מסעדה בשותפות מוגבלת. הצדדים היו: (1) חברה סינית מקומית בעלת רישיון לפלטפורמת אינטרנט למימון המונים, האתר נחשב לאחד מהגדולים בתחום בסין (להלן: "האתר"). (2) חברה סינית מקומית (להלן: "החברה") שהתקשרה בהסכם שירותים פיננסים עם האתר לצורך מימון פרויקט.
הצדדים ביצעו את ההתחייבויות הכספיות על פי החוזה, אך בטרם השלמת הגיוס התעוררה מחלוקת על סגנון ועלות בתי העסק שנבחרו על ידי החברה. לאחר שהניסיונות ליישב ולהסדיר את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט נכשלו, הן החברה והן האתר ניסו לסיים את החוזה ולטעון לנזקים על הצד שכנגד.

בית המשפט פסק כי העסקה התבצעה כדין במסגרת הסכם תיווך, תוך נימוק העובדות הבאות:

 • האתר לא הציע עסקה במסגרת ניירות ערך. העסקה כללה 87 משקיעים בלבד, ולא יותר מ-200 אנשים (כפי שמציין סעיף 10 לחוק ניירות ערך 2005 של הרפובליקה העממית של סין).
 • האתר לא הפר חוקים ותקנות הנוגעים לפלטפורמות מימון המונים (מאחר ואין חוקים או תקנות כאמור בשלב זה). בית המשפט לא התייחס לשאלת חוקיותו של חוזה מימון ההמונים באינטרנט, אלא רק ציין שלאתר היה רישיון עסק והתעודות הנדרשות להפעלת אתר מסוג זה.
 • לפיכך, קבע בית המשפט כי האתר פעל כדין, לרבות השימוש בתשלומים מקוונים, יישום בקרת ניהול סיכונים, פיקוח ויישום מנגנונים אחרים שנועדו להגן מפני שימוש לרעה של מודל מימון המונים.

השופט קבע כי על החברה לשלם פיצויים מוסכמים לאתר, ובתביעה הנגדית הורה להשיב את סכום ההשקעה לחברה.

לסיכום,
הרגולציה על גיוסי הון דרך פלטפורמות בסין כיום אינה חד משמעית, וכוללת דרישות בנוגע לפרסום ציבורי, מספר המשקיעים המותר (מקסימום 200), סוג המשקיעים המורשים ועוד.
עובדה זו לא מפריעה לכ-218 פלטפורמות מימון המונים ולכ-4 מיליון משקיעים לקחת חלק בתחום. כל אתר פועל בדרכים עקיפות משלו מבלי לפנות באופן ישיר לגולשים בבקשה למימון הפרויקטים. בין האתרים הפועלים מובילה חברת הענק JD (דרך חטיבת JD Finance). הפלטפורמה של JD גייסה מיולי 2014 עד היום כ-1.2 מיליארד יואן עבור יותר מ-3,000 פרויקטים, המהווים כ-60% מכלל תעשיית מימון ההמונים בסין. לאחרונה הכריזה JD שפלטפורמת מימון ההמונים שברשותה תהפוך לחממה מתקדמת, שתרכז השקעות בפרויקטים, הדרכות, וייעוץ בנושאי שיווק, מיתוג ומכירות עבור פרויקטים חדשניים.

קשרי המסחר בין בורסות שנגחאי והונג קונג – מקפצה לשוק הסיני?

מאת: תהילה לוי לאטי, עו"ד ושותפה וגיא קפלן, מתמחה

באפריל האחרון הודיעו רשויות ניירות הערך בסין על הכנת תוכנית למסחר בניירות ערך בין הבורסות של שנגחאי והונג קונג. מדובר במהלך משמעותי ופורץ דרך של שתי הבורסות המובילות במזרח, אשר החליטו לשלב כוחות וליצור שיתוף פעולה ייחודי אשר יביא לערך נוסף למשקיעים ויגוון את אפיקי ההשקעה כפי שיפורט להלן:

בחודש אפריל 2014 פרסמו ועדת הרגולציה של ניירות הערך בסין והרשות לניירות ערך וחוזים עתידיים בסין בהודעה משותפת את פיתוח תכנית הפיילוט להקמת מסחר משותף במניות בין סין לבין הונג קונג. כאשר תחל, תכנית הפיילוט תפעל בין בורסת שנגחאי, בורסת הונג קונג והמסלקות הרלוונטיות. על פי ההודעה תהליכי הכנת התוכנית יערכו כשישה חודשים בערך כאשר נכון ליום כתיבת מאמר זה נראה כי פעולות הכנה אלו כבר נמצאות בעיצומן. התכנית, ההזדמנויות המוצעות בה, אפשרויות ההתפתחות השונות של התוכנית לאור הצלחתה, קשרי הרגולציה בין הצדדים, יתרונות התכנית והשפעותיה הטובות האפשריות על השוק במובנים רבים, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך הם אשר הופכים אותה לפורצת דרך במזרח.

בהתחלה, חיבור ופיתוח קשרי המסחר בין בורסות שנגחאי והונג קונג, אשר יחלו תחת תכנית הפיילוט, יאפשרו למשקיעים משני הצדדים להשקיע ולסחור דרך הבורסה המקומית והברוקרים המקומיים בבורסת הצד השני. מצד אחד – המשקיעים בשנגחאי, שעונים על קריטריונים הזכאות לסחור במניות, יקבלו את הזכאות לסחור, בפעם הראשונה, במניות הרשומות בבורסה של הונג קונג דרך בורסת שנגחאי באופן ישיר. במקביל, מן הצד השני, התוכנית גם מאפשרת למשקיעים בהונג קונג ובחו"ל לסחור בפעם הראשונה במניות הרשומות בבורסת שנגחאי דרך הבורסה בהונג קונג באופן ישיר. התוכנית תחילה לא תכלול השקעות בהנפקות ראשונות לציבור (IPO) וקשרי המסחר בין הבורסות יבוססו על החוקים, הרגולציה והמודלים ההפעלתיים הקובעים במסחר ובסליקה בכל בורסה, הכול לפי הבורסה בה תעשה הפעולה. החברות הרשומות בכל בורסה ימשיכו לפעול ולהיות נתונות לחוקים ולרגולציה בבורסה בהן רשומות.

כידוע, פעילות חברה בהונג קונג בכלל והנפקה בבורסת הונג קונג בפרט יכולות להוות שער כניסה לסין ולאסיה כולה, ומציעות הזדמנויות לחשיפה גדולה יותר לסין ולשאר אסיה. פתיחת התוכנית וקשרי המסחר בין הבורסות יכולות אולי בעתיד להוות לחברות אלו מקפצה טובה יותר לשוק ההון הסיני דרך שוק ההון בהונג קונג. אומנם כרגע אין התוכנית עוסקת בחברות מהונג קונג אשר ירשמו בבורסת שנגחאי או שיקבלו אישור עתידי לדבר שכזה, אך כן יהיה ניתן להשקיע בחברות מסוימות בשוק ההון בהונג קונג ולהרחיב את סחירות החברה ונזילותה דרך קשרי המסחר עם בורסת שנגחאי. חברה הנסחרת בהונג קונג תוכל ליהנות תחת תכנית הפיילוט ממשקיעים משנגחאי רק אם הם משקיעים מוסדיים ומשקיעים פרטיים, כאשר בכל הקשור למשקיעים פרטיים ישנה דרישה כי יהיו בעלי הון של לפחות 500,000 יואן, כ-80 אלף דולר בערך, בחשבונותיהם. מן הצד השני, התוכנית מאפשרת לכלל המשקיעים בהונג קונג ומחו"ל להשתתף במסחר בבורסת שנגחאי דרך בורסת הונג קונג.

הגדלת נזילות ומתן גישה למשקיעים מסין לבורסה בהונג קונג אמורה ועשויה להביא לקידום וגידול האטרקטיביות של הבורסה בהונג קונג, כאשר אטרקטיביות זו יכולה להיות בעתיד, בין היתר, לחברות המתכננות הנפקה ראשונה לציבור (IPO), למרות שכרגע התוכנית אינה כוללת הנפקות אלו. כמו כן, ההודעה על קשרי המסחר מהווה צעד נוסף לכיוון הפיכת זרימת הכספים בין בורסת הונג קונג לשנגחאי לחופשית יותר, דבר אשר אמור להוביל לגידול ונזילות טובים יותר. בהחלט יתכן בעתיד, כחלק בלתי נפרד אולי מהצלחת תכנית הפיילוט, כי תנאים נוספים יוכנסו אליה וכי תכניות קידום נוספות יוצעו ויקדמו המסחר בין השווקים ויביאו לזרימת הון ונזילות בין הבורסות. תכניות שכאלו, במידה ויגיעו, יכולות אולי להוביל בתוך כמה שנים למצב בו בורסות המסחר בניירות ערך בסין יהיו בעלות אינטגרציה מוחלטת לבורסה שבהונג קונג. דברים אלו יכולים בעתיד, בדרכים שונות, לקדם ולסייע לחברות אשר כבר יהיו רשומות בבורסה בהונג קונג, אשר כבר בעצם יהיו אולי חלק ממהלך אסטרטגי זה לכשיגיע.

בכל הנוגע לתוכנית המוצעת הנוכחית לחיבור וקידום קשרי המסחר בין הבורסות בשנגחאי והונג קונג, תכנית הפיילוט קובעת באילו מניות בכל בורסה יוכלו להשקיע המשקיעים מן הבורסה האחרת. השם הכולל לניירות הערך של בורסת הונג קונג אשר ניתן לסחור בהן דרך בורסת שנגחאי על ידי המשקיעים שעמדו בקריטריונים שלעיל הוא Southbound Trading Link. המניות אשר ניתן יהיה לסחור בהן דרך ה-Southbound Trading Link יורכבו כרגע מ-241 מניות – חברות אלו בעצם מורכבות מכל המניות אשר נמצאות במדדי ה- Hang Seng Composite LargeCap וה- Hang Seng Composite MidCap, וכן כל מניות ה-H, מניות של חברות אשר התאגדו בסין ונסחרות בבורסת הונג קונג, אשר אינן נכללות במדדים שלעיל אך נסחרות בבורסה בשנגחאי (בעצם מדובר בחברות דואליות, המוגבלות לכאלו הנסחרות במטבע דולר הונג קונג). מן הצד השני, השם הכולל לניירות ערך של בורסת שנגחאי אשר ניתן לסחור בהן דרך בורסת הונג קונג על ידי המשקיעים בהונג קונג ומחו"ל הוא Northbound Trading Link. המניות אשר ניתן יהיה לסחור בהן דרך ה-Northbound Trading Link יורכבו מכל המניות הנמצאות במדדים 180 ו-380 בבורסת שנגחאי, והמניות של כל החברות הרשומות בבורסת שנגחאי אשר הנפיקו מניות A ומניות H.

המסחר תחת הקשר בין בורסת שנגחאי להונג קונג יהיה בהתחלה כפוף לציטוט יומי אשר יפוקח בזמן אמת. המשקיעים מהונג קונג ומחו"ל יסחרו בניירות הערך בבורסת שנגחאי תחת מטבע היואן בלבד. הציטוט ב- Southbound Trading Link יהיה מוגבל לסך כולל של 250 מיליארד יואן ולמכסה יומית של 10.5 מיליארד יואן. יש לשים לב כי ההיקף של המניות הזכאות להיסחר תחת התוכנית וגובה הציטוטים יכולים להשתנות בעקבות תחילת תכנית הפיילוט והתפתחותה. המשקיעים הסינים, המורשים לסחור בבורסת הונג קונג יסחרו בניירות הערך בבורסת הונג קונג על ידי מתן ציטוטים תחת המטבע הדולרי המקומי (הונג קונג דולר) אך סליקת המסחר מול המסלקות בסין תבוצע במטבע היואן. ה-Northbound Trading Link יהיה מוגבל לסך כולל של ציטוטים של 300 מיליארד יואן ומכסה יומית של 13 מיליארדים יואן.

בעקבות הפעילות הצפויה תחת תכנית הפיילוט וחיבור המסחר בין שתי הבורסות, ישנה תקווה וציפייה גם כי מעמדו הבינלאומי של היואן יקודם וכי הונג קונג תהווה מרכז עסקי של היואן, זאת בנוסף להרחבת ערוצי ההשקעה במטבע והקלות על זרימתו בין שתי הבורסות.

בנוסף לכך, בכדי להרחיב ולקדם את ההגנה על המשקיעים השונים, רשויות ניירות הערך של הונג קונג ושנגחאי יפעילו ויקדמו את שיתוף הפעולה הרגולטורי לאור התכנית. כל אחת מהן תבצע את הפעולות הנדרשות ואת פעולות האכיפה הנצרכות בכדי להגן על האינטרסים של המשקיעים ועל האפקטיביות והתנהגות הולמת וראויה בכל הקשור לקשר המסחר בין הבורסות. הרשויות שיפרו את ההסכם הדו צדדי ביניהן בכדי לחזק את שיתוף הפעולה בתחום האכיפה באספקטים רבים ורחבים, וזאת בכדי להגן על המשקיעים והפוטנציאל הגלום בתכנית, המשך קידומה וביסוסה. הרשויות יקימו מנגנון קישור ייעודי לקשר המסחר בין הבורסות כדי להתמודד עם כל הבעיות שעלולות לצוץ במהלך תכנית הפיילוט ואשר עשויות לדרוש פתרון משותף.

לסיכום, היתרונות אשר התוכנית מביאה עמה בין היתר הינם: שיפור הכוח הכללי של שוקי ההון של סין באמצעות מנגנון של שיתוף פעולה חדש ומשמעותי. העמקת שיתוף הפעולה וקשרי המסחר והתקשורת בשנגחאי והונג קונג, הרחבת גבולות אפיקי ההשקעות ישפרו את התחרותיות של שני השווקים, גיבוש מעמדן של הבורסות כמרכז פיננסי והגברת האטרקטיביות שלהן לסוחרים/משקיעים בינלאומיים. כמו כן, קשרי המסחר ישפרו את פרופיל המשקיע של בורסת שנגחאי ויקדמו ויפתחו את שנגחאי כמרכז פיננסי בינלאומי. קשרי המסחר גם יחזקו את מעמדה של בורסת הונג קונג, ובפרט יפתחו אותה כיעד למשקיעים משנגחאי; וקידום מעמדו הבינלאומי של היואן ופתיחת הונג קונג כמרכז עסקי של היואן עבור המשקיעים אשר מאפשר למשקיעים להשתתף בצורה ישירה במסחר בבורסת הונג קונג תוך כדי השימוש ביואן. בנוסף לכך, קשרי המסחר בין הבורסות ירחיבו את ערוצי ההשקעה ויקלו על זרימת היואן בין שתי הבורסות.