ארכיון תגיות: מענקים

מענקים לשיתוף פעולה ישראלי – אסיאתי במחקר ופיתוח מטעם רשות החדשנות

רשות החדשנות פרסמה לאחרונה קול קורא למספר תכניות סיוע לביצוע פרוייקטי מחקר ופיתוח (מו"פ) יחד עם חברות אסיאתיות אשר במסגרתם יינתנו סיוע כלכלי להוצאות מו"פ.

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-שנחאי (סין)

שנחאי, העיר המאוכלסת ביותר בסין, חווה בשנים האחרונות גידול משמעותי בהזדמנויות עסקיות עבור מקומיים וזרים כאחד. שנחאי מהווה את המרכז הבלעדי בסין לסחר, פיננסים, תעשיות טכנולוגיות ושירותים עסקיים.

חברות ישראליות רשאיות להגיש בקשות לביצוע פרוייקטי מו"פ מבוססי חדשנות טכנולוגית בשיתוף עם חברות מובילות בסין. גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח.

המועד האחרון להגשת הבקשה – 15 באוגוסט 2018

אנא לחצו לפרטים נוספים ורישום

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-שנז'ן (סין)

במהלך 35 השנים האחרונות, שנז'ן גדלה בקצב מהיר והפכה לאחת הערים החזקות ביותר בסין, כאשר הנה מובילה בסקטור הייצור ומוצרי האלקטרוניקה. שנז'ן מוכרת כ"עמק הסיליקון הסיני" וכ-"One Stop Shop" בה תוכלו למצוא את כלל המשאבים והשירותים על מנת לקדם את חברתכם ומוצרכם.

חברות ישראליות רשאיות להגיש בקשות לביצוע פרוייקטי מו"פ מבוססי חדשנות טכנולוגית בשיתוף חברות משנז'ן. גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח.

המועד האחרון להגשת הבקשה – 22 באוקטובר 2018

אנא לחצו לפרטים נוספים ורישום

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ישראל – טאיוואן

טייוואן מדורגת במקום ה -11 מתוך 189 כלכלות עולמיות לפי "מדד קלות עשיית עסקים" של הבנק העולמי. טאיפיי, בירת טאיוואן, דורגה כעיר השישית בעולם מבחינה התקדמות טכנולוגית בשנת 2017, כאשר מעל 88% מהאוכלוסייה מחוברים לאינטרנט עם מהירויות ממוצעות גבוהות יותר מאשר בארה"ב.

חברות ישראליות וטיוואניות רשאיות להגיש בקשת מימון לפרוייקטי מו"פ משותפים המבוססים על חדשנות טכנולוגית. גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח.

המועד האחרון להגשת הבקשה – 15 בנובמבר 2018

אנא לחצו לפרטים נוספים ורישום

מענקים לחברות ישראליות להקמת נציגות שיווקית בסין, הודו ויפן בהתאם לקול קורא חדש של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה

מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה פירסם לאחרונה קול קורא חדש לתוכנית סיוע להקמת נציגות שיווקית בסין הודו ויפן ("ההוראה"). מטרת התוכנית הינה לסייע לחברות ישראליות לפעול בשווקים אלו במזרח אסיה ולהגדיל את היקף הייצוא והסחר עם מדינות אלו, על ידי הענקת סיוע תלת שנתי לחברות ישראליות להקמת נציגות שיווקית בהודו, סין ויפן. במסגרת התוכנית, ניתן לקבל השתתפות במימון עלויות הצבת עובד חברה בהודו, בסין או ביפן, שכירת יועץ מקומי, הפעלת משרד והקמת בטא סייט, שמטרתו הוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה/מוצר בשוק היעד.

תנאי הסף העיקריים של התוכנית הינם (במצטבר):

 • מחזור המכירות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה עמד על סכום שבין חמישה עשר מיליוני ש"ח למאתיים מיליוני ש"ח.
 • היצוא השנתי הוא לפחות עשרה אחוזים (10%) מסך המכירות.
 • היצוא השנתי למדינות היעד בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה אינו עולה על עשרים מיליוני ש"ח לשנה.
 • החברה אינה מעסיקה, ולא העסיקה בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, עובדים במדינת שוק היעד אשר סך היקף משרותיהם גדול מחמש משרות מלאות.
 • החברה ממלאת אחרי תנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה בנושא "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" (להלן: "הוראת אחריות חברתית").
 • החברה אינה בעלת חשבון מוגבל ואינה נמצאת בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכיוצ"ב ואין לה חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה ולרשויות המס.
 • החברה אינה מקבלת תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות.
 • הפעילות שלאורה הוגשה הבקשה הינה "פעילות חדשה" כהגדרתה בהוראה זו.
 • בקשות של חברות דואליות יבחנו רק אם נתקבל אישור ממשרד הביטחון כי איננו מתנגד לתמיכת משרד הכלכלה ביצוא המוצרים ו/או השירותים על ידן, כאמור בסעיף 5.2.7 להלן.


הסיוע בתוכנית:

התוכנית מיועדת לחברה שבכוונתה להקים נציגות שיווקית בהודו, סין או יפן והסיוע יינתן בשיעור של עד 50% מהוצאות החברה המוכרות במסגרת התכנית, כדקלמן:

 • סיוע בגין השתתפות בעלויות הצבת עובדי חברה במדינת יעד, כחלק מתכנית להקמת מערך שיווקי עד לסך של 500,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים.
 • סיוע בגין השתתפות בעלות יועץ מקומי עד לסך של 300,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים.
 • סיוע בגין השתתפות בעלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד במדינת היעד וכן עלויות ניהול ובקרה בשל פעילות החברה במדינת היעד עד לסך של 200,000 ש"ח לשנה במשך שלוש שנים.
 • סיוע בכדי לקדם בטא סייט והתקנה מסחרית ראשונה, עד לסך של 400,000 ש"ח למימון הוצאות הנדרשות להוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה/המוצר וליצירתReference accountבשוק היעד.

בכל שנה קלנדרית ניתן להגיש בקשה בעבור שוק יעד אחד .חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה.

המועד האחרון להגשת בקשה לסיוע – 17 בספטמבר 2015.

לדיון הקרוב תועלנה עשרים הבקשות המלאות הראשונות שיוגשו לפי סדר הגשתן. במידה ולאחר בחינת הבקשות הללו יוותר תקציב בתכנית, יבחנו הבקשות הנותרות על פי סדר הגשתן.

קישור להוראה:
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0B884106-473C-43D8-9C44-703F2AAF90D1.htm