ארכיון תגיות: אבטחת מידע

טיוטת החוק להגנה על המידע האישי – הגנה מוגברת על הפרטיות

מאת: עו"ד ושותפה תהילה לוי לאטי ורביד רום

ב-21 באוקטובר 2020 פורסמה טיוטת חוק הגנת המידע האישי, המכילה 70 סעיפים הנוגעים להטלת קנסות כבדים כנגד הפרות הנוגעות להגנה על נתונים אישיים. מדובר בחוק המקיף הראשון של סין בתחום הזה – מה שעשוי להשפיע משמעותית על חברות הפועלות בסין או מעוניינות לפתוח בפעילות בשוק הסיני.

טיוטת החוק תשפיע בהגברת האבטחה, בכך שמפעילי תשתית מידע וגופים מרכזיים המטפלים בכמות משמעותית של מידע אישי אשר מעבירים מידע אישי לחו"ל יחויבו לעבור הערכת אבטחה מצד הרשויות הסיניות. טיוטה זו אינה מספקת מידע לגבי ההגדרה מהי כמות משמעותית, בשונה מטיוטה קודמת מ-2017, ככל הנראה כדי לאפשר הרחבה של ההגנה וגמישות בנוגע ליישומה. אם יתגלה כי ארגונים או יחידים מעבר לים פגעו בזכויות אזרחי סין בכל הנוגע למידע אישי או מעורבים בפעילויות הקשורות בנתונים אישיים ופוגעים בביטחון הלאומי ובאינטרסים הציבוריים של סין, הם יוכנסו לרשימה שחורה על ידי מרחב הסייבר הסיני. פגיעה מעין זו כוללת שימוש במידע בדרכים לא חוקיות, פסולות, המבוססות על הונאה והטעיה באשר לעיבוד המידע, וכן דרכים ללא מטרה ברורה וסבירה או שאינן קשורות למטרת העיבוד וכן ללא הסכמה אישית.

עולם הנתונים, עיתוי פרסום הטיוטה ותקופת הקורונה קשורים אלה באלה. עולם הדאטה גדל במהירות רבה בסין, ומסייע רבות למשל בהתמודדות עם הנגיף, על ידי מעקב וניטור קשרים של חולים מאומתים דרך פלטפורמות מקוונות וזיהוי מהיר של מסלולים של חולים פוטנציאליים. עם זאת, הפרות רבות קורות באופן בוטה בעיקר ברשתות החברתיות. כך לפי מומחים, עיתוי פרסום הטיוטה נועד לפנות דווקא לחברות זרות, שבשנים האחרונות הדליפו מידע אישי והפרו לא אחת את הפרטיות של משתמשי הפלטפורמות ברשת. למרות זאת, בשל הצורך בפיתוח טכנולוגיות חדשות (להן יש משמעות חשובה בכל התחומים) המבוססות על נתונים אישיים, ייתכן והטיוטה תיאכף בזהירות כדי להימנע מתמריץ שלילי בפיתוח.

נתונים אישיים שחוסה עליהם פרטיות המובהרים בטיוטה הם: גזע, אתניות, דת, נתונים ביומטריים, נתונים רפואיים ופיננסיים ונתוני מסלול אישי. הטיוטה חלה על עיבוד הנתונים האישיים של יחידים בסין ללא קשר למוצאם במקור, ובכך מציעה יישום חוץ-טריטוריאלי ברור וספציפי לגופים ויחידים בחו"ל המעבדים את הנתונים האישיים של נושאי נתונים בסין לצורך אספקת מוצרים ושירותים, לניתוח או הערכת התנהגותם של בעלי נתונים בסין או בנסיבות אחרות המפורטות ברגולציה הסינית. ארגונים או אנשים מחוץ לסין אשר נופלים במסגרת ההגדרות בטיוטה יצטרכו להקים ארגון ייעודי או למנות נציג בסין ולדווח על המידע הרלוונטי לרשויות בסין.

בעוד שבאופן מסוים הטיוטה כוללת חוקים שכבר קיימים ונמצאים באופן מפוזר בחוקים ותקנות שונות בנושא אבטחת סייבר והגנת נתונים, היא גם מחדשת בכך שמחייבת מעבדי נתונים אישיים לאמץ תוכנית compliance לתאימות ובקרה בכדי להגן על נתונים אישיים של משתמשים.

להפרות חמורות של הטיוטה ואי נקיטת אמצעים מספקים שהכרחיים להגנה על נתונים אישיים, יש השלכות שיכולות לבוא לידי ביטוי בקנסות גבוהים בסכום של עד 50,000,000 RMB או עד 5% מהכנסות השנה הקודמת, מה שעשוי לפגוע קשות בארגונים וביחידים שאוספים מידע אישי, משתמשים בו וסוחרים בו שלא כדין ולמטרות רווח.

מבחינת האחריות האישית בהקשר של הפרה של הטיוטה, הצוות או האדם שאחראי באופן ישיר על המידע האישי ועל עיבודו עלולים להיות מחויבים בסכום של מיליון RMB. הטיוטה מניחה שמעבד הנתונים האישיים הוא אשם אם עולות טענות מעין אלו כנגדו על ידי האחראי על תחום מערכת הנתונים, אלא אם האחרון יוכיח אחרת. גם אם יוכיח אחרת, ההכרעה עדיין בידי בית המשפט הסיני ועל סמך שיקול דעתו, ולכן יהיה קשה להוכיח שהוא לחלוטין נטול כל אחריות.

טיוטת החוק מספקת באופן ספציפי עקרונות הגנת נתונים שונים, כולל שקיפות, הוגנות, מזעור נתונים ודיוקם, שמירה מוגבלת והטלת אחריות. התוצאה לטווח הארוך הנלמדת מפרסום הטיוטה היא החמרת הסנקציות והאכיפה כנגד הגורמים שמקבלים ומעבדים נתונים אישיים והגנה מוגברת על דאטה ונתונים אישיים ופרטיותם של אזרחי סין.

כל מה שחשוב לדעת על עדכוני החקיקה האחרונים בסין חלק ב'

אמצעים מנהליים להשקעות חוץ (תיקון)

ב-1 למרץ 2018 ייכנס לתוקף בסין התיקון של ההנחיות בדבר אמצעים מנהליים להשקעות חוץ שמטרתו הוא שיפור הפיקוח, שמירה על הביטחון הלאומי ותמיכה בפיתוח בריא של השקעות סיניות בחו"ל. להלן עיקרי התיקון:

הרחבת היקף התחולה

 • המדדים החדשים יחולו על כלל הארגונים המקומיים וארגונים מסוימים בחו"ל.
 •  הבהרה והרחבה של היקף פעילויות ההשקעה, כך שיותר פעילויות השקעה תהיינה כפופות לתיקון.

ייעול שיטת הפיקוח

 • הוסרה דרישת אישור מראש מהוועדה הלאומית לפיתוח ("NDRC") עבור רכישות או הצעות על פרויקטים העולות על 300 מיליון דולר מצד משקיעים סינים.
 • הפשטה וייעול של הליכים פורמליים ע"י השקה של פלטפורמה מקוונת.
 • החמרת הפיקוח:
  1. משקיעים סיניים נדרשים להגיש דו"ח השלמת פרויקט תוך 20 ימי עבודה לאחר השלמת הפרויקט.
  2. על משקיעים סיניים לדווח ל-NDRC או למקבילה המקומית על כל עניין מהותי במהלך חיי הפרויקט בחו"ל.
  3. ה-NDRC רשאי לבקש מראש ממשקיע להגיש דו"ח בכתב בכל עניין מפורט לפי שיקול דעתו.
  4. ה-NDRC יפרסם ויתחזק "רשימה שחורה" של המשקיעים סיניים אשר נמצאו בהפרה של תיקון זה.

התקן הלאומי של סין בדבר אבטחת מידע אישי

מנהל התקינה הארצי של סין פרסם את התקן הלאומי בדבר מידע אישי אשר ייכנס לתוקף ב-1 למאי 2018. התקן מפרט את ההגדרה של מידע אישי, חובות ונהלים שעל עסקים וארגונים רלוונטיים ליישם בנוגע לאיסוף, שימור, שימוש, העברה, שיתוף וטיפול חוצה גבולות במידע אישי.

למשל, התקן דורש ממנהל הנתונים לבצע בדיקת נאותות על הסובייקט לפני קבלת המידע האישי על מנת לדעת בבירור את מקורות המידע ואת ההיקף המוסכם של אופן עיבוד המידע ושימוש בו.

התקן מציב את עקרון ה"מזעור" לצד ומעל הכללים בתקן. העיקרון מחייב כי סוג המידע האישי שייאסף צריך להיות קשור ישירות לביצוע הפעולה העסקית או השירות הרלוונטי; ותדירות וכמות המידע האישי צריכות להיות מוגבלות לתקן המינימלי הנדרש לביצוע הפעולה העסקית או השירות. הלכה למעשה, עקרון ה"מזעור" ייקבע על בסיס כל מקרה לגופו.

על אף שכיום מדובר במסגרת וולונטרית, אנו ממליצים כי חברות אשר פעילותן נוגעת למידע אישי תעקובנה אחר הנושא מאחר והתקן קובע באופן יעיל את שיטות העבודה המומלצות והמצופות על ידי הגופים הרגולטורים וכללי הגנת הנתונים הקיימים בסין. בנוסף, תקן זה יהווה בסיס חשוב לרגולציה וחקיקה עתידית בתחום ביטחון המידע.

החוק לביטחון לאומי בסין

ב-1 ביולי פורסם החוק לביטחון לאומי החדש בסין. החוק נועד, על פי הממשלה, להתמודד עם איומים מורכבים על האינטרסים הלאומיים, החל מאיומי סייבר ועד לאיומי טרור.
מספר ימים לאחר מכן, פורסמה טיוטת "חוק אבטחת המידע" שהייתה פתוחה להערות הציבור עד ה-5 באוגוסט. הטיוטה מביעה את רצון הממשל הסיני להגביר את השליטה ברשתות התקשורת ואבטחת הנתונים, במטרה לחזק באופן משמעותי את מה שמוגדר "הביטחון הלאומי" במדינה.

ההשפעות המרכזיות בטיוטת החוק על חברות זרות בסין:

 • הגדרה ואחריות של "מפעילי רשת" ו"ספקי שירות"
  הטיוטה כוללת יותר ויותר דרישות מחמירות עבור מפעילי רשת (Network Operators) וספקי שירות (Service Providers) על פי הגדרת החוק. כתוצאה מכך, האחריות להסדיר ולשמור על 'חוקיות' המידע שמתפרסם ומופץ בפלטפורמות השונות תתרחב, וכבר לא תחול רק על הממשלה.
  סעיף 65 בטיוטה מגדיר "מפעילי רשת" באופן רחב, וכולל: בעלי רשת (Owners), מנהלי רשת (Administrators) וספקי שירותי רשת (Network Service Providers).
  בפועל, "ספקי שירותי מידע" כוללים רשתות חברתיות (כמו Weibo), אתרי חיפוש (כמו Baidu ו-Bing), אתרי וידאו (כמו Youku ו-LeTV), פלטפורמות E-Commerce (כמו Taobao ו-JD), אתרים רגילים של חברות, ואף אתרים לא מסחריים המפרסמים מידע כמו אתרי אוניברסיטאות.

החובות העיקריות שיחולו על כל אלו:

 • שמירת פרוטוקולים (Cyber-Security) ונקיטת אמצעים למניעת וירוסים ופרצות אבטחה.
 • בעת קניית מוצרי רשת או שירותים שונים, יש לוודא כי הם עומדים בסטנדרטים הקבועים בתקנות ובחוק על פי התעשייה הרלוונטית.
 • דרישה להודיע למשתמשים באופן מיידי וללא דיחוי על פרצות אבטחה.
 • עבור שירותי טלפון ואינטרנט: אימות זהות המשתמשים (באמצעות תעודה מזהה וכתובת).
 • חובת צנזורה: נקיטת פעולות מיידיות לצורך הסרת תכנים, ודיווח לרשות בגין כל אירוע.
 • מכירת חומרה וציוד IT "בעלי חשיבות" תהיה כפופה להליך אישור מיוחד מטעם הרשויות
  מלבד החובות המחמירים על מפעילי רשת, החוק יחיל חובות גם על ספקי מוצרים ושירותי רשתות מידע.

א) מוצרי רשתות ושירותי אבטחה
הטיוטה קובעת כי מכירה או יישומה של חומרה או ציוד IT "בעל חשיבות", יהיו כפופות לבחינת תנאי סף מחייבים ולאישור ממשלתי. מכאן, חברות זרות צפויות לחוות אתגר נוסף בעת ניסיונן למכור מוצר או שירותים העונים להגדרה.¹
עד לאחרונה, חברות סיניות ורשויות מקומיות בסין השתמשו במערכות מיחשוב זרות בהיקף נרחב. אולם, בעקבות חשיפת תוכנית פריזם (PRISM) של ה-NSA בשנת 2013, הממשלה הסינית הבינה את הסכנה הפוטנציאלית במוצרי IT זרים והחלה לפעול באופן מיידי. מאז, יותר ויותר חברות סיניות ורשויות מקומיות הפסיקו להשתמש במוצרי IT זרים, ועברו למוצרים ושירותים מקומיים מתקדמים, או שהחלו לפתח מערכות טכנולוגיות משלהן.
ניתן היה לראות את הדאגה של הממשלה הסינית גם בהנחיות לבנקים שפורסמו בסוף שנת 2014. ההנחיות אמנם לא אוסרות על שימוש בספקים זרים לתוכנות וחומרות במערכות הבנקאיות, אך מציבות רף דרישות גבוה לספקים זרים הרוצים לקחת חלק בשוק (כמו: רישום ומעקב אחר ציוד, בדיקה ואישור רשות הטכנולוגיה על ציוד רשת, ועוד).

ב) "מפעילי תשתיות מידע בעלות חשיבות" (key information infrastructure facilities)
ההגדרה הרחבה של המושג "מפעילי תשתיות מידע בעלות חשיבות"² משאירה מקום לרגולטור הסיני לפרש את החוק ולבחון כל מקרה לגופו, כאשר חברות ושירותים רבים יכולים להיכנס להגדרה.

כחלק מאינטרס הממשלה לשמור על פרטיות משתמשים ועל מידע רגיש, הטיוטה קובעת תקנות חדשות הנוגעות לאחסון מידע. סעיף 31 בטיוטה קובע כי מידע שנאסף על ידי "תשתיות מידע בעלות חשיבות" ייחשב כ"מידע חשוב" או "מידע קריטי" על ידי הממשל הסיני, ועל כן על המידע להיות מאוחסן בשטח הטריטוריאלי של הרפובליקה העממית של סין (לא כולל הונג-קונג וטיוואן). השאלות איזה מידע יסווג כ"חשוב" ומהם החריגים למדיניות זו עומדות בעינן. במידה ולחברה זרה יש צורך לגיטימי לאחסן את הנתונים בחו"ל, יהיה עליה לעבור הליך הערכה בטחונית מחמירה.

בפועל, חברות זרות רבות בוחרות כיום לאחסן מידע על שרתים מחוץ לסין מסיבות שונות (שירותי אחסון טובים יותר, גיבוי נתונים, או אחסון בשרתי חברת האם במדינת המקור). במידה והסעיף ייכנס לתוקף, חברות אלו ואחרות יאלצו לנקוט באמצעים שונים על מנת להתאים את מערכות ניהול הנתונים ופריסת הרשתות שלהן לחוק. בנוסף, גם ספקים זרים של תשתיות אחסון נתונים יאלצו להתמודד עם הערכות בטחוניות מצד הרשויות בסין, או עם לקוחות שעוזבים על מנת לעמוד בדרישות החוק החדש בסין. ספקי שירותי ענן עלולים אף הם לחוות קשיים, בהתחשב במבנה השרתים ובמיקומם.

לסיכום, הממשלה הסינית נחושה להבטיח שליטה טובה יותר ברשת האינטרנט בסין על מנת לחזק את הביטחון הלאומי ולשמור על ריבונותה. טיוטת החוק מנוסחת באופן כללי ורחב מאוד, תוך הצבת תנאים מחמירים לניהול רשתות ולמידע הזורם בהן. ההגדרות העמומות והלשון הכללית בטיוטה ישאירו מקום לרשויות הרגולטוריות לתת פרשנות משלהן לחוק, על פי בחינה של כל מקרה לגופו.
מצד אחד, הממשלה הסינית מציגה מאמצים ורצון לפתוח את השוק כמה שיותר להשקעות זרות. מצד שני, עם כניסת 'העולם המערבי' וחברות זרות לסין, הממשלה (באופן טבעי) מחוייבת להגביר את הפיקוח בשוק. לאור העובדה שמדובר בחלק מהאג'נדה הפוליטית של הממשלה, נראה כי הסביבה העסקית בסין והחברה כולה יצטרכו לקבל זאת, ושחברות זרות ייאלצו להסתגל למדיניות החדשה.

הנוסח הסופי של החוק יתפרסם בקרוב. אנו ממליצים לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא, שכן חוקים אלו ואחרים צפויים להשפיע רבות על חברות זרות ועסקים בסין.

את טיוטת חוק אבטחת המידע (בסינית בלבד) ניתן למצוא באתר:
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2015-07/06/content_1940614.htm

[1] בעתיד יפורסם קטלוג שיכלול את התחומים "בעלי החשיבות" אותם תקבע הממשלה.
[2] מפעילי תשתיות מידע בעלי חשיבות מוגדרות בסעיף 25 בטיוטה וכוללות:
basic information networks; important information systems in important industries or in public service sectors; military networks; government networks for state organs at city level or higher; and networks and systems owned or managed by network service providers with a significant number of users.