קשרי המסחר בין בורסות שנגחאי והונג קונג – מקפצה לשוק הסיני?

מאת: תהילה לוי לאטי, עו"ד ושותפה וגיא קפלן, מתמחה

באפריל האחרון הודיעו רשויות ניירות הערך בסין על הכנת תוכנית למסחר בניירות ערך בין הבורסות של שנגחאי והונג קונג. מדובר במהלך משמעותי ופורץ דרך של שתי הבורסות המובילות במזרח, אשר החליטו לשלב כוחות וליצור שיתוף פעולה ייחודי אשר יביא לערך נוסף למשקיעים ויגוון את אפיקי ההשקעה כפי שיפורט להלן:

בחודש אפריל 2014 פרסמו ועדת הרגולציה של ניירות הערך בסין והרשות לניירות ערך וחוזים עתידיים בסין בהודעה משותפת את פיתוח תכנית הפיילוט להקמת מסחר משותף במניות בין סין לבין הונג קונג. כאשר תחל, תכנית הפיילוט תפעל בין בורסת שנגחאי, בורסת הונג קונג והמסלקות הרלוונטיות. על פי ההודעה תהליכי הכנת התוכנית יערכו כשישה חודשים בערך כאשר נכון ליום כתיבת מאמר זה נראה כי פעולות הכנה אלו כבר נמצאות בעיצומן. התכנית, ההזדמנויות המוצעות בה, אפשרויות ההתפתחות השונות של התוכנית לאור הצלחתה, קשרי הרגולציה בין הצדדים, יתרונות התכנית והשפעותיה הטובות האפשריות על השוק במובנים רבים, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך הם אשר הופכים אותה לפורצת דרך במזרח.

בהתחלה, חיבור ופיתוח קשרי המסחר בין בורסות שנגחאי והונג קונג, אשר יחלו תחת תכנית הפיילוט, יאפשרו למשקיעים משני הצדדים להשקיע ולסחור דרך הבורסה המקומית והברוקרים המקומיים בבורסת הצד השני. מצד אחד – המשקיעים בשנגחאי, שעונים על קריטריונים הזכאות לסחור במניות, יקבלו את הזכאות לסחור, בפעם הראשונה, במניות הרשומות בבורסה של הונג קונג דרך בורסת שנגחאי באופן ישיר. במקביל, מן הצד השני, התוכנית גם מאפשרת למשקיעים בהונג קונג ובחו"ל לסחור בפעם הראשונה במניות הרשומות בבורסת שנגחאי דרך הבורסה בהונג קונג באופן ישיר. התוכנית תחילה לא תכלול השקעות בהנפקות ראשונות לציבור (IPO) וקשרי המסחר בין הבורסות יבוססו על החוקים, הרגולציה והמודלים ההפעלתיים הקובעים במסחר ובסליקה בכל בורסה, הכול לפי הבורסה בה תעשה הפעולה. החברות הרשומות בכל בורסה ימשיכו לפעול ולהיות נתונות לחוקים ולרגולציה בבורסה בהן רשומות.

כידוע, פעילות חברה בהונג קונג בכלל והנפקה בבורסת הונג קונג בפרט יכולות להוות שער כניסה לסין ולאסיה כולה, ומציעות הזדמנויות לחשיפה גדולה יותר לסין ולשאר אסיה. פתיחת התוכנית וקשרי המסחר בין הבורסות יכולות אולי בעתיד להוות לחברות אלו מקפצה טובה יותר לשוק ההון הסיני דרך שוק ההון בהונג קונג. אומנם כרגע אין התוכנית עוסקת בחברות מהונג קונג אשר ירשמו בבורסת שנגחאי או שיקבלו אישור עתידי לדבר שכזה, אך כן יהיה ניתן להשקיע בחברות מסוימות בשוק ההון בהונג קונג ולהרחיב את סחירות החברה ונזילותה דרך קשרי המסחר עם בורסת שנגחאי. חברה הנסחרת בהונג קונג תוכל ליהנות תחת תכנית הפיילוט ממשקיעים משנגחאי רק אם הם משקיעים מוסדיים ומשקיעים פרטיים, כאשר בכל הקשור למשקיעים פרטיים ישנה דרישה כי יהיו בעלי הון של לפחות 500,000 יואן, כ-80 אלף דולר בערך, בחשבונותיהם. מן הצד השני, התוכנית מאפשרת לכלל המשקיעים בהונג קונג ומחו"ל להשתתף במסחר בבורסת שנגחאי דרך בורסת הונג קונג.

הגדלת נזילות ומתן גישה למשקיעים מסין לבורסה בהונג קונג אמורה ועשויה להביא לקידום וגידול האטרקטיביות של הבורסה בהונג קונג, כאשר אטרקטיביות זו יכולה להיות בעתיד, בין היתר, לחברות המתכננות הנפקה ראשונה לציבור (IPO), למרות שכרגע התוכנית אינה כוללת הנפקות אלו. כמו כן, ההודעה על קשרי המסחר מהווה צעד נוסף לכיוון הפיכת זרימת הכספים בין בורסת הונג קונג לשנגחאי לחופשית יותר, דבר אשר אמור להוביל לגידול ונזילות טובים יותר. בהחלט יתכן בעתיד, כחלק בלתי נפרד אולי מהצלחת תכנית הפיילוט, כי תנאים נוספים יוכנסו אליה וכי תכניות קידום נוספות יוצעו ויקדמו המסחר בין השווקים ויביאו לזרימת הון ונזילות בין הבורסות. תכניות שכאלו, במידה ויגיעו, יכולות אולי להוביל בתוך כמה שנים למצב בו בורסות המסחר בניירות ערך בסין יהיו בעלות אינטגרציה מוחלטת לבורסה שבהונג קונג. דברים אלו יכולים בעתיד, בדרכים שונות, לקדם ולסייע לחברות אשר כבר יהיו רשומות בבורסה בהונג קונג, אשר כבר בעצם יהיו אולי חלק ממהלך אסטרטגי זה לכשיגיע.

בכל הנוגע לתוכנית המוצעת הנוכחית לחיבור וקידום קשרי המסחר בין הבורסות בשנגחאי והונג קונג, תכנית הפיילוט קובעת באילו מניות בכל בורסה יוכלו להשקיע המשקיעים מן הבורסה האחרת. השם הכולל לניירות הערך של בורסת הונג קונג אשר ניתן לסחור בהן דרך בורסת שנגחאי על ידי המשקיעים שעמדו בקריטריונים שלעיל הוא Southbound Trading Link. המניות אשר ניתן יהיה לסחור בהן דרך ה-Southbound Trading Link יורכבו כרגע מ-241 מניות – חברות אלו בעצם מורכבות מכל המניות אשר נמצאות במדדי ה- Hang Seng Composite LargeCap וה- Hang Seng Composite MidCap, וכן כל מניות ה-H, מניות של חברות אשר התאגדו בסין ונסחרות בבורסת הונג קונג, אשר אינן נכללות במדדים שלעיל אך נסחרות בבורסה בשנגחאי (בעצם מדובר בחברות דואליות, המוגבלות לכאלו הנסחרות במטבע דולר הונג קונג). מן הצד השני, השם הכולל לניירות ערך של בורסת שנגחאי אשר ניתן לסחור בהן דרך בורסת הונג קונג על ידי המשקיעים בהונג קונג ומחו"ל הוא Northbound Trading Link. המניות אשר ניתן יהיה לסחור בהן דרך ה-Northbound Trading Link יורכבו מכל המניות הנמצאות במדדים 180 ו-380 בבורסת שנגחאי, והמניות של כל החברות הרשומות בבורסת שנגחאי אשר הנפיקו מניות A ומניות H.

המסחר תחת הקשר בין בורסת שנגחאי להונג קונג יהיה בהתחלה כפוף לציטוט יומי אשר יפוקח בזמן אמת. המשקיעים מהונג קונג ומחו"ל יסחרו בניירות הערך בבורסת שנגחאי תחת מטבע היואן בלבד. הציטוט ב- Southbound Trading Link יהיה מוגבל לסך כולל של 250 מיליארד יואן ולמכסה יומית של 10.5 מיליארד יואן. יש לשים לב כי ההיקף של המניות הזכאות להיסחר תחת התוכנית וגובה הציטוטים יכולים להשתנות בעקבות תחילת תכנית הפיילוט והתפתחותה. המשקיעים הסינים, המורשים לסחור בבורסת הונג קונג יסחרו בניירות הערך בבורסת הונג קונג על ידי מתן ציטוטים תחת המטבע הדולרי המקומי (הונג קונג דולר) אך סליקת המסחר מול המסלקות בסין תבוצע במטבע היואן. ה-Northbound Trading Link יהיה מוגבל לסך כולל של ציטוטים של 300 מיליארד יואן ומכסה יומית של 13 מיליארדים יואן.

בעקבות הפעילות הצפויה תחת תכנית הפיילוט וחיבור המסחר בין שתי הבורסות, ישנה תקווה וציפייה גם כי מעמדו הבינלאומי של היואן יקודם וכי הונג קונג תהווה מרכז עסקי של היואן, זאת בנוסף להרחבת ערוצי ההשקעה במטבע והקלות על זרימתו בין שתי הבורסות.

בנוסף לכך, בכדי להרחיב ולקדם את ההגנה על המשקיעים השונים, רשויות ניירות הערך של הונג קונג ושנגחאי יפעילו ויקדמו את שיתוף הפעולה הרגולטורי לאור התכנית. כל אחת מהן תבצע את הפעולות הנדרשות ואת פעולות האכיפה הנצרכות בכדי להגן על האינטרסים של המשקיעים ועל האפקטיביות והתנהגות הולמת וראויה בכל הקשור לקשר המסחר בין הבורסות. הרשויות שיפרו את ההסכם הדו צדדי ביניהן בכדי לחזק את שיתוף הפעולה בתחום האכיפה באספקטים רבים ורחבים, וזאת בכדי להגן על המשקיעים והפוטנציאל הגלום בתכנית, המשך קידומה וביסוסה. הרשויות יקימו מנגנון קישור ייעודי לקשר המסחר בין הבורסות כדי להתמודד עם כל הבעיות שעלולות לצוץ במהלך תכנית הפיילוט ואשר עשויות לדרוש פתרון משותף.

לסיכום, היתרונות אשר התוכנית מביאה עמה בין היתר הינם: שיפור הכוח הכללי של שוקי ההון של סין באמצעות מנגנון של שיתוף פעולה חדש ומשמעותי. העמקת שיתוף הפעולה וקשרי המסחר והתקשורת בשנגחאי והונג קונג, הרחבת גבולות אפיקי ההשקעות ישפרו את התחרותיות של שני השווקים, גיבוש מעמדן של הבורסות כמרכז פיננסי והגברת האטרקטיביות שלהן לסוחרים/משקיעים בינלאומיים. כמו כן, קשרי המסחר ישפרו את פרופיל המשקיע של בורסת שנגחאי ויקדמו ויפתחו את שנגחאי כמרכז פיננסי בינלאומי. קשרי המסחר גם יחזקו את מעמדה של בורסת הונג קונג, ובפרט יפתחו אותה כיעד למשקיעים משנגחאי; וקידום מעמדו הבינלאומי של היואן ופתיחת הונג קונג כמרכז עסקי של היואן עבור המשקיעים אשר מאפשר למשקיעים להשתתף בצורה ישירה במסחר בבורסת הונג קונג תוך כדי השימוש ביואן. בנוסף לכך, קשרי המסחר בין הבורסות ירחיבו את ערוצי ההשקעה ויקלו על זרימת היואן בין שתי הבורסות.