חידושים ועדכונים בחוקי הקניין הרוחני בסין: מה שבתוקף ומה שבקנה:

מאת:
עו"ד אהוד גבריאלי, זליגסון – גבריאלי משרד עורכי דין ופטנטים
עו"ד תהילה לוי – לאטי
כחלק מהניסיונות של הממשל הסיני לעודד השקעות זרות בסין, הושם דגש בהגברת האכיפה על זכויות יוצרים וקניין רוחני וזאת במטרה לשנות את תדמיתו של השוק הסיני כמסוכן לשמירה על פטנטים וזכויות יוצרים. כחלק מהמהלך הצטרפה סין בשנת 2001 לארגון הסחר העולמי (WTO) וכחברה בארגון ביצעה רפורמה מקיפה במטרה ליצור שוק יעיל אשר יזמין אליו משקיעים זרים.
לאחרונה, כחלק מהמאמצים לפתוח את השוק לחברות זרות בוצע שינוי משמעותי נוסף, הממשל הסיני תיקן בראשית השנה את חוק הפרוצדורה האזרחית הסיני, שעשוי לקדם באופן משמעותי את ההגנה על הקניין הרוחני ולייעל את ניהול ההליכים המשפטיים של זרים בסין.
לאור העובדה שהחוקים בתחום הקניין הרוחני טריטוריאליים, תנאי מקדים לקבלת הגנה על פי הדין הסיני, הינו רישום הזכויות במרשמי הזכויות הרלבנטיים בסין. חברות ישראליות רבות עדיין אינן מייחסות חשיבות מספקת לרישום זכויות הקניין הרוחני שלהן בסין, וזאת אף לפני תחילת הפעילות בסין. אולם, יש לנושא חשיבות רבה גם לחברות אשר אינן מייצרות או מוכרות בסין.
למרות התפיסה המקובלת, בשנים האחרונות קיימת עליה ניכרת לא רק בכמות התביעות המוגשות בסין העוסקות בהפרת זכויות קניין רוחני אלא גם במתן פסקי דין כנגד מפירי הזכויות. כמו כן ניכרת עליה מסוימת (גם אם בשיעורים קטנים יחסית) גם בהיקף הפיצויים הכספיים המושתים על מפרי הזכויות.
תיקונים אלו מבשרים על תקופה חדשה בסין בכל הנוגע לאכיפת זכויות הקניין הרוחני. התיקונים מעניקים לחברות טכנולוגיה ישראליות, אשר מעוניינות לפעול בסין, ודאות גדולה יותר באשר ליכולתם להגן על זכויות הקניין הרוחני הרשומות שלהם וקבלת סעדים בדמות היכולת למנוע המשך הפרת הזכויות וכן פיצויים במקרה של הפרת הזכויות.
התיקונים משקפים את החשיבות של הסדרת רישום הזכויות בסין, לאור העובדה שככל שהפרוצדורה המשפטית הסינית להגנת זכויות רשומות תתרחב ותתפתח, כך תקטן האפשרות להגן על זכויות "מן היושר" שאינן רשומות בטריטוריה הסינית ושהמשפט הסיני כמעט אינו מכיר בתוקפן.
התיקון בחוק הפטנטים הסיני, שממתין לאישור של הקונגרס הסיני במהלך השנה, הוא בעל חשיבות לחברות ישראליות, על פי התיקון, יוענקו לרשות האחראית על מרשם הפטנטים ועל האכיפה המנהלית שלהם סמכויות מעין שיפוטיות לאכיפת חוקי הפטנטים בדומה לכוח האכיפה של ביהמ"ש ובנוסף יוגדל הפיצוי בגין הפרת פטנטים.
מדובר בתיקון חשוב הואיל והתיקון יאפשר לחברות ישראליות לאכוף את הזכויות באופן קל ומהיר יותר וכן לקבל פיצוי סביר במקרה של הפרת הזכויות. עד היום החיסרון העיקרי של אכיפה מנהלית בסין היה שגם אם הרשות המנהלית החליטה כי התלונה על הפרת הזכויות הייתה מוצדקת, הרשות לא הייתה יכולה לכפות על הצד המפר את החלטתה והסכסוך עדיין היה מגיע לבית המשפט. הגברת יכולת האכיפה של צווים והחלטות של הרשויות המנהליות הן בשורה אמיתית כי עלות ניסוח והגשה של תלונות המבוססות על הפרת זכויות רשומות וחזקות (כמו פטנט או סימן מסחר רשום) נמוכה לאין ארוך מניהול ליטיגציה בביהמ"ש הסיניים. ברגע שלצווים של הרשויות המנהליות יהיה תוקף כמו לאלה של בתי המשפט, האכיפה תהפוך להיות נגישה יותר מבחינת בעלי הזכויות ויעילה יותר במונחי תקציב.
תיקון משמעותי נוסף (כרגע במעמד של הצעה לתיקון) בחוק סימני המסחר הסיני ובזכויות יוצרים ירחיב את הגדרת סימן הכשיר לרישום כך שבין היתר יתאפשר לרשום סימני צליל, סימני צבע ולבטל סימני מסחר שהוגשו בתרמית, כמו-כן יוגדל הפיצוי הסטטוטורי מ- 80,000$ ל 160,000$.
אין היום עוסק או סוחר שיש לו עסקים בסין שלא שמע על אותם מקרים בהם מפיץ לשעבר של חברה ישראלית מחליט לרשום את סימן המסחר שלה על שמו (כאשר החברה הישראלית לא רשמה את הסימן על שמה בסין) ואז על החברה הישראלית מוטלת החובה להוכיח כי הסימן הוגש בתרמית או הונאה. הרישום בתרמית או בהונאה הוא מכת מדינה אמיתית בסין לא רק ביחס לסימני מסחר אך בסימני מסחר ניכר עיקר הנזק.
התיקונים המוצעים יאפשרו לחברות להתגונן מפני תופעות אלו על ידי הגברת היכולת לחשוף תרמית והונאה ולמנוע אותה באיבה (קרי, בשלב הרישום); הם מייצרים אפשרות הרתעה לציבור הסיני להימנע מתרמית והונאה. הם מפשטים את ההגשה והרישום של סימני מסחר בסין. בצד כל אלה נעשה ניסיון שלא לאפשר לבעלי זכויות סיניים שרשמו סימנים "פיקטיביים" ומנסים לייצר רושם שהם משתמשים בזכויות בסין, מלהצליח בתרמית ע"י העלאת רף הוכחת השימוש והארכת תקופתו המינימאלית לצורך אכיפה.
הפיכת התיקונים המוצעים לסעיפי חוק גם הם לא פחות מבשורה לבעלי זכויות זרים בכלל וחברות ישראליות בפרט.
המגמה לקידום נושא הגנה על זכויות הקניין הרוחני הולכת וגוברת. להתפתחות זו משקל בשני כיוונים: היא מאפשרת לבעלי זכויות שדאגו לרשום את זכויותיהם בסין להשתמש בכלים מגוונים יותר ובעיקר זולים יותר כדי להגן על זכויותיהם. בנוסף מייצרת קושי גדול יותר, לחברות שיודעות שפעילותן בסין תתחיל בקרוב או כבר פעילות בה, ולא טרחו לרשום את זכויות הקניין הרוחני שלהן בטריטוריה זו.
בנוסף, גם האכיפה בנושא מתקדמת משמעותית. יחד עם זאת, לצד התפתחויות חיוביות אלה ניתן לראות מספר הולך וגובר של ניסיונות "לגניבת" קניין רוחני זר ע"י מקומיים. כך, מפיצים ושותפים מקומיים רושמים בעצמם את הזכויות על שמם בסין אם בעל הזכויות לא טורח לעשות זאת בעצמו, והדבר ניכר בעיקר ברישום סימני מסחר ובפטנטים. על אף שניתן כיום לתקן את המרשם באמצעות פתיחה בהליכים משפטיים, הדבר יקר ומורכב ביותר. לפיכך, אם המחוקק הסיני ער למכת המדינה בדמות התרמית, חברות ישראליות חייבות לקחת את זה בחשבון ולרענן את נהליהן בכל הקשור להתקשרויות עם מפיצים ושותפים עסקיים מקומיים סיניים, כך שתתאפשר להן שליטה על עסקיהן, ושיוכלו למנוע "הברחה" של זכויות מידיהן.
אשר על כן, ישנה חשיבות רבה לרישום זכויות הקניין הרוחני בסין ויפה שעה אחת קודם.