חוק האנטי סנקציות הזרות והשפעתו על חברות זרות הפעילות בסין

תהילה לוי-לאטי, נתנאל שפיגלמן

כחלק ממלחמת הסחר בין סין לארה"ב, מזה זמן רב מטילות הרשויות האמריקאיות והאירופאיות סנקציות כנגד חברות סיניות. כך למשל, בראשית מאי חתם נשיא ארה"ב ביידן על צו המונע השקעות אמריקאיות פרטיות ב-59 חברות המקושרות לתעשייה הצבאית הסינית. הרשימה התווספה לרשימה ארוכה יותר של חברות, שההשקעה בהן נאסרה זה מכבר. לצד הסנקציות הכלכליות, כפעם בפעם מוטלות על סין גם סנקציות פוליטיות. משרד החוץ הסיני הודיע בתגובה כי מדובר ב"מהלכים המייצגים מנטליות של מלחמה קרה".

בתגובה, סין הרחיבה את ארגז הסנקציות שלה ובנתה מכשירים חוקיים בהם תוכל להשתמש כנגד סנקציות שיוטלו עליה; עם זאת, עדיין מדובר במכלול מצומצם בהרבה מזה שעומד לרשות הרשויות באירופה ובארצות הברית. בשנה זו, החל הממשל לעבור מהפעלת צעדים מנהליים כנגד מטילי הסנקציות, לכיוון מסגרת רשמית שתעניק למאבק בסנקציות גם לגיטימציה חוקית.

כבר בינואר האחרון פרסם משרד המסחר הסיני צו המורה על הקמת מעין מוקד לדיווח על סנקציות, מכסים וחקיקה זרה אחרת, המונעות מגופים סיניים פעילויות כלכליות וסחר. באמצעות הצו, הרשויות הסיניות יכולות להחליט לחסום את אמצעי כניסתו לתוקף, ובכך למנוע מהחברה למלא אחר הסנקציות הבינלאומיות. אמצעי נוסף הוא מתן האפשרות לחברה או האדם עליהם מוטלות הסנקציות, לתבוע את החברה הזרה בבית משפט סיני מקומי.

בתחילת מאי חוקקה הועדה המתמדת של הקונגרס חוק משמעותי נוסף בכיוון זה, "החוק נגד סנקציות זרות", שנועד להתמודד עם הסנקציות של ארה"ב ושל האיחוד האירופי כלפי פקידים סינים וחברות סיניות גדולות. בשונה מהליך חקיקתם של חוקים רבים אחרים, הפתוחים לדיון ציבורי, במהלך חקיקת החוק לא ניתנה אפשרות להתייחסות ותגובה ציבורית, מה שמעיד על חשיבותו.

החוק קובע כי ארגון או יחיד אינם רשאים ליישם, או לסייע ביישום, אמצעי הגבלה מפלים שננקטו על ידי מדינות זרות כלפי אזרחים או ארגונים סיניים. הטלת סנקציות או סיוע בהטלתן פוגעים בזכויות ובאינטרסים החוקיים של הגוף עליו הן מוטלות, ומפרי החוק יעמדו בפני השלכות משפטיות לא מוגדרות. ככל הנראה, בכלל זאת ניתן יהיה לתבוע את מטילי הסנקציות, לחייב את הפסקת הסנקציות ולקבוע פיצוי בגין ההפסדים שכבר נגרמו.

בנוסף, לסין יש את הזכות לנקוט באמצעי-נגד מתאימים כלפי כל העוסקים בתכנון או ביישום סנקציות כנגד חברות סיניות, לרבות כלפי מנהלי חברות, ואף קרובי משפחה של יחידים. הסנקציות-שכנגד בהן ניתן יהיה לנקוט כוללות: סירוב אשרות כניסה לסין, תפיסה ועיקול של נכסים בסין, הגבלה או איסור של עסקאות מסחריות בסין.

חשוב לציין כי החוק נגד סנקציות זרות נכתב באופן רחב, וטרם התברר באיזו תדירות מתכוונת סין להשתמש בחוק החדש. עם זאת, עצם החקיקה מעלה חשש ועלול להוות חשיפה בקרב חברות זרות הפועלות בסין, העלולות למצוא את עצמן מושפעות מהחוק. האכיפה הראשונה, ב-23 ביולי 2021, הגיעה עם הטלת סנקציות על שישה אזרחים אמריקאים וחברה מסחרית אחת, בתגובה ליישום סנקציות כלכליות קודמות שהטילה ממשלת ארה"ב על חברות סיניות שבוע ימים קודם לכן.

נראה כי החוק עשוי להשפיע בעיקר על  חברות רב-לאומיות אשר תימצאנה בין הפטיש לסדן, אלו שלא יצליחו לציית באופן חוקי למשטרי הסנקציות הנוגדים. לאותן חברות לא תהיה ברירה אלא לתמרן בין מספר גדל והולך של "מלכודות פוטנציאליות" בפעילותן העסקית בסין. לעת עתה אף מדובר על פעילות בתנאי חוסר ודאות, זאת מפני שלא ברור עדיין באיזו תדירות סין תשתמש בחקיקה החדשה שלה נגד סנקציות, או כמה רחבה זו תהיה.

חברות זרות נדרשות לפתח סטנדרטים ופעולות ספציפיות לסין הנפרדות מפעילותן הגלובלית, מכיוון שסין יוצרת מציאות משפטית משלה. העתיד אומנם מעורפל מבחינת האכיפה, אך ככל שארה"ב תוסיף יותר סנקציות, כך יגדל הלחץ בסין לנקוט בפעולות קונקרטיות יותר. במהלך השנה הקרובה אנו צופים שהקשיים ייוותרו זהים כעתה, אם לא יחמירו. אנו ממליצים להיערך בהתאם מבחינת תאימות מוחלטת לרגולציה הסינית, וייעוץ משפטי הולם הבקי בחוקים המשתנים חדשות לבקרים.